Nu: 217

مشکلات از همون روزی شروع شد که در باره پسر خاله حسود اینجا نوشتم. 9 مرداد بود. رابطمون تیره شد. دیگه در موردش حرف نزدیم اما عین ادم هم حرف نمیزدیم. از هم دلخور بودیم و تقریبن همه حرفا پر از طعنه و کنایه بود. اخر هفته 3 روز ازش بی خبر بودم. رفته بود. هیچ جوره بهش دسترسی نداشتم. تحمل کردم. گذشت. برگشت. خودش بهم زنگ زد. حرفا سرد و باز پر از کنایه بود. قبول نکردن اشتباها و غرور خرکی...

دوباره دو روز بی حرف و حدیث. بی خبری محض. تا دوشنبه که زنگ زد. گفت باید واسه یه کار بانکی برم اونجا. دلم نمیخواس برم. اصلن. گفت وقت نیس. باید برم. با یه همراه رفتم. دو روز اونجا بودیم. طبق معمول مامانش مهربون و مشتاق بود. گفت که دلش واسم تنگ شده. گفت که خیلی منتظرم بوده.. با خودش اما اوضاع تعریفی نداشت. سرد بودیم باهم. اونقدر تابلو که همه بی هیچ حرفی فهمیدن...

توی این دو روز شاید فقط نیم ساعت باهاش تنها شدم. وقتی با ناراحتی همدیگرو بغل کردیم گفت که دلش خیلی تنگ شده بوده. چیزی نگفتم.. زیاد اون حالت ادامه نداشت. یه نفر بی هوا پرید وسط خلوتمون. بعد از اون دیگه تنها نشدیم. دیگه نخواستیم که تنها بشیم. حتی شبی که وسط پذیرایی خوابید و اروم رفتم بالا سرش و چند دیقه نشستم کنارش و وقتی خواست پیشش بمونم با بی رحمی پا شدم رفتم تو اتاقش خوابیدم. بهش قبلن گفته بودم یه روز صب بریم یه جایی کلپچ بزنیم.  یادش بود. صب جمعه رفته بود خریده بود. از ناراحتی کارش به چشمم نیومد. اهمیت ندادم. ظهر راه افتادیم اومدیم خونه...

این هفته ای هم که گذشت یه اتفاق بد افتاد. اتفاقی که پایه های رابطمون رو بد جوری لرزوند. خیلی چیزا خراب شد. خیلی حرفا که نباید گفته میشد گفته شد. خیلی اعتمادا از بین رفت. حساسیت ها بیشتر شد.

تا اینکه به خودم اومدم و دیدم داریم غرق میشیم. باید یه کاری کرد. اون که رسمن گفت خستس. گفت درکش نمیکنم. نشستم فک کردم. خیلی زیاد. سه روز بی هیچ حرفی فقط فک کردم و کتاب خوندم. روزی که زنگ زد جواب ندادم و گفتم فرصت بده تا خودم برم جلو. فرصت داد. درک کرد. مثل اکثر وقتا که درک میکنه...

امروز و فردا هم وقت دارم باز. فردا حتمن حالم از امشب بهتر خواهد بود. همونطوری که امشب از چند روز قبل بهترم.

قولایی که به خودم دادم رو نوشتم. ایرادای رابطه رو نوشتم. اخلاقای غیر قابل تحملم رو نوشتم. دلیلام رو هم نوشتم. مرتب میخونم و بیشتر میفهمم که چقدر بی انصاف و لجباز بودم. اره راحت نیس اعتراف این چیزا. اما وقتی از خوشیهام اینجا میگم توقع دارم این چیزا رو هم که میخوام بگم و قضاوتی در موردم نشه.

فردا اخرین صفحه های کتابم رو میخونم. شبش اخرین فکرام رو میکنم و بعد با انرژی و یه دید کاملن تازه وارد رابطمون میشم.

امیدوارم این سه هفته سختی و این چند روز خود سازی نتیجه خوبی که میخوام داشته باشه.

پ.ن: کامنتدونی بستس. نمیخوام از حالی که دارم بیرون بیام. اگه کاری داشتید میل بزنید. هر روز چک میکنم. اسم کتابی هم که داره نجاتم میده اگه خواستید میگم.

/ 0 نظر / 2 بازدید