Nu: 19

 اهم اهم سلام..

اول از همه بگم که دلم واسه اینجا نوشتن تنگ شده بود بعدم اینکه سالگرد اشنایی ما هم اومدو رفت و اب از اب تکون نخورد! ٧ مهر امسال واسه ما روز خیلی قشنگی بود. همه چیز خوب بود خیلی بهتر از اونکه انتظارشُ داشتم. اقایی مهربونم یه روز فراموش نشدنی دیگه برام ساخت. با یه عالمه خاطره خوب و قشنگ و عچقولی...

١٢٣ عدد عکس انداختیم و خودمونم به این نیجه رسیدیم که دچار خود شیفتگیه مزمن شدیم! اما مگه چند تا ٧ مهر داریم؟؟ هوم؟؟

بله دیگه اینجوریا شد که ما قدم به چهارمین سال باهم بودن گذاشتیم و ..

چون از اینجا اشنا رد میشه از ذکر جزییات معذورم.

/ 0 نظر / 3 بازدید