16 روز...

امروز وقتی بیدار شدم گلو درد داشت خفه م میکرد.. میدونم که به خاطر کوه رفتن تو اون هوای سرد اینجوری شدم. همش تقصیره خپل ه!! دیشب بعد از اینکه از ماشین پیاده شدی و رفتی طرف ترمینال تا خونه گریه کردم. اومدم خونه.. عکسای این دو روز رو دیدم و باز گریه کردم. دیشب شب بدی بود..

از ساعت 12 تا الانم همش دارم مایعات داغ میخورم که راه گلوم باز بشه و بتونم نفس بکشم. باشگاهم نمیرم.

وای راستـــــــــــــــــــــــــــی داره برف میاد.. بلخره اومد. یادته گفتی من پا گذاشتم اردکان بعد از چند سال برف اومده؟ اینجام اومد!! بهت ایمان پیدا کردم نفسی..

تک زنگ ساعت 5: 14 دقیقت رو هم دیدم. مرسی که زنگ زدی. مرسی عزیزم. اگه نمیزدی نمیدونستم راه چطوریه و ایا میرسی یا نه! خوب شد زدی..

دیگه چیزی نمونده.. داره تموم میشه همسرم بوووووس

/ 0 نظر / 2 بازدید