Nu: 215

مصیبت بزرگیه وقتی روزای قرمز تو با دوران غارنشینی طرفت همزمان میشه.

تضاد همیشگی بین زن و مرد. نیاز به توجه و نیاز به تنهایی!

فقط با خودم میگم این نیز بگذرد..

/ 0 نظر / 2 بازدید