Nu: 181

دیشب با این تصمیم خوابیدم که امروز رو متفاوت بگذرونم. اولین قدم زودتر بیدار شدن بود. ساعت ٩ بیدار شدم. صبونه از کیکی که مامان دیروز پخته بود خوردم و قدم بعدی در متفاوت بودن که ناهار بود رو برداشتم!! با یکی از دستور غذاهایی که داشتم میگو درست کردم. میگو تمپورا.. میتونم بگم وحشتناک خوشمزه بود. اونقد که اصلن ناهار ١۵ دیقه طول نکشید و خیلی زود هرچی روی میز بود به غارت رفت. تنها عکسی که تونستم از غذا بگیرم اونقد بی کیفیت و تار شده که اصن قابل نشون دادن نیس! اما از اونجایی که باید به هانیش ثابت کنم غذا بلدم بپزم همین عکس بی کفیت رو نگه میدارم.

قدم بعدی یک ساعت زبان خوندن بود. احساس میکنم خیلی از رشتم دور شدم. حتی فیلم هم خیلی وقته ندیدم. اخرین فیلمی که دیدم فک کنم آمریکن بود..

قدم دیگه خوندن یکی از کتاب های خاک گرفته توی کتابخونه بود. چند تایی رو کلن یادم نبود که دارم.

دیگه خیلی توقعتون زیاد نباشه تا همین جا کلی قدم برداشتم خسته شدم دیگه.

راستی دیروز واسه سرما خوردگیم رفتم دکتر. دکتر خانوادگیمونه. بعد از اینکه دعوا کرد و نصیحت کرد و سفارشاتش تموم شد دفترچه م رو گرفت که نسخه بپیچه. ٣ ثانیه مکث کرد. بعد نوشت نسخه رو. وقتی دفترچه رو تحویلم داد گفت مبارک باشهمژه..

هانیش قبل از رفتن به خدمت مقدس، منُ تحت پوشش بیمه شرکتش قرار داد. بعد یه قسمت توی دفترچه هست که خیلی دوستش داریم جفتمون. دکتر هم بعد از دیدن همین قسمتش تبریک گفت.. جایی که نوشته... نسبت: همسر

روزی که هانیش دفترچه رو داد دستم، صفحه اولُ باز کرد و گفت مهم ترین قسمت این دفترچه همین جاس.

دوسش دارم. وقتی بهش نگا میکنم نیشم باز میشه یهو. 

دلم برات تنگ شده پسر. مخصوصن که امشبم باید پادگان بمونی. سرما نخوری یه موقع..

/ 0 نظر / 2 بازدید