Nu: 64

درست میگفتی. قبول کردن کار جدید مسئولیت زیادی داره. اونقدر که دومین شب از شروع کار، خونه نیومدی و تا صبح کار کردی. از صبحم خبری ازت نیست. میدونم خیلی خیلی امروز سرت شلوغه. خسته نباشی مرد زحمت کش من.

× از این به بعد عکسام رو اینجا میذارم.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید