Nu: 233

یلدای قبل پادگان بود. تموم باهم بودن اولین یلدامون شد چن دیقه هول هولکی پای تلفن حرف زدن و دلتنگی و مواظب خودت باش گفتن.. امسال قول داده بود کنارم باشه. از یه هفته قبل بد جوری زدیم به تیپ هم. اره میدونم چند وقت قبلم دعوا کردیم اما خوب باز پیش اومد. سختیهایی هستن که ما هنوز امادگی روبرو شدن باهاشون رو نداریم و زود خم میشیم. مخصوصن منه لوس! که بعد از اون دعوای جدی که میتونم بگم بدترین دعوای دوران متاهلیمون بود تمام نشونه هاش رو از اتاقم ریختم بیرون! درست مثل یه بچه چار ساله رفتار کردم. گوشی هم که خاموش بود و کلن دو سه بار روشن شد.

توی تمام مدتی که میشناسمش هر مشکل و دعوا و جر و بحثی میشد بین خودمون میموند اما من این بار ناخواسته و فقط با صدای گریه شبونم پای مامانم رو هم به دعوامون باز کردم. البته مامان فقط ازم پرسید چی شده و یه شب پا به پام نشست اشک ریخت و گفت دلم نمیخواد اینجوری ببینمت. گفت میخوای زنگ بزنم باش حرف بزنم؟ اما من گفتم که نمیخوام نفر سوم بیاد وسط دعوامون. و صبر کردم و صبر و صبر...

روز چارشنبه حدودای ساعت 9 صب بود که لباس پوشیده بودم و داشتم به خاطر درد جای پنی سیلینم زیر لب غر میزدم که صدای زنگ اومد. شال گردنم رو که دور صورتم پیچوندم شنیدم که بابام میگه هانیشه!

در جا خشک شدم. خوشحال نشدم. واقعن میگم. چون دعوای بدی که کردیم جای اشتی به اون شکل نذاشته بود. باید اول باهاش حرف میزدم و بعد اشتی میشدیم. از در اتاقم با دست پر اومد تو. نگاش نکردم. سلام کرد. سرد و اروم جواب دادم و از اتاق رفتم بیرون.

باورم نمیشد دارم چیکار میکنم. اما دلی که شکسته بود الان یه کم طول میکشید تا بخواد نرم بشه باز. داروهامُ که خوردم برگشتم توی اتاقم تا حلقه و ساعتمُ دستم کنم. باز نگاش نکردم. دستمُ گرفت و محکم خوردم بهش. پیشونیمُ بوسید و گفت قیافه نگیر فردا صُب میرم...

و من با بی رحمی رفتم. رفتم محل کارم. مسر خوشگلی که هر روز با عشق نگاش میکردم و هواشُ تو ریه هام میکشیدم رو نمیدونم چه جوری طی کردم و رسیدم..

اقای ع اون روز حال خوبی داشت. بر عکس من. کلی خوش و بش کرد و سراغ همسرمُ گرفت و از کارش و اسمش و سنش و خلاصه خیلی چیزا پرسید. بعدم دعوت کرد که باهم بریم یه روز اونجا و منی که اون روز کلن بی اعصاب بودم.

چند دفعه دستم رفت سمت گوشی که بهش زنگی چیزی بزنم اما نتونستم. فقط رو ساعتُ نگا میکردم و میخواستم زود تر ظهر بشه.

یه رُب زودتر از هر روز اقای ع گفت پاشو. پاشو برو یار منتظرته...

بازم نمیدونم چه جوری اون مسیرو رفتم. سر خیابون رفتم چند بسته ژله و اسمارتیز و بستنی خریدم. از قبل تصمیم داشتم ژله شکل هندونه درست کنم واسه شب.  ور لجباز ذهنم در گیر بود. میگفت نمیخواد درست کنی. به خودش میگیره!

به ور لجباز ذهنم یه خفه شو گفتم و خریدم و رفتم خونه. زنگ که زدم دلم لرزید.. نکنه رفته باشه؟ تا اسانسور لعنتی برسه بالا هزار جور فکر اومد تو سرم. درو باز کردم دیدم نشسته. خپل کنارش. مامان تو اشپزخونه...

سلام کردم و رفتم تو اتاقم..

سوپرایز.. پشت مونیتورم یه شاسی بود. 50 در 70 شاید. با یکی از شال های من روش رو پوشونده بود و دو تا رز قرمز خوشگل بالاش گذاشته بود. انگار که زیر اون شال یه جفت چشم باشه.. زیر چشمی نگاش میکردم و نمیدوستم شالُ کنار بزنم یا نه.

لباس که عوض کردم طاقتم تموم شد. دیدمش. یه عکس تمام قد از من. عکسی که دوستش توی ماه عسلچه ازمون گرفته بود. یکی از قشنگترین عکسام.

دیگه ادم چقد میتونه بی رحم باشه که وقتی همچین چیزی رو میبینه باز قیافه بگیره؟ رفتم سمتش و اروم نشستم کنارش. دستمُ گرفت.. اروم گفتم مرسی.

حرفایی که بعد از ناهار زدیم.. قولایی که به هم دادیم و معذرت خواهی به خاطر شکستن دلم بعد از ظهرمون رو به شب رسوند و بعد از اون ما اولین شب یلدای کنار همدیگه رو کنار خونواده من جشن گرفتیم. خونه مادر بزرگم. با حضور عزیز ترین ادمای زندگیم..

یه شب قشنگ و پر از خنده و شولوغی و ...

بعد از خونه مادر بزرگم با سه تا ماشین بیرون رفتن کل اون اکیپ و بزن برقص تو ماشینا و پیاده شدن کنار رودخونه و یخ زدن و دستای قفل شده ما تو دست همدیگه که باعث میشد هر چند لحظه یه بار یکی بگه اینا رو.. بابا عاشقا!!

از خوشی اون شب موقع خدافظی قرار شب گردی فردا شب رو هم گذاشتیم و شب دومم کنار اتیش همون اکیپ تا تونستیم خوش گذروندیم..

امروز عصر رفت. باز تنها شدم. اما به قولش عمل کرد.

شب یلدای امسال پیشم بود.

/ 7 نظر / 2 بازدید
فرناز

دعوا و ناراحتی همیشه هست اما کنار هم بودن اونم تو شبای خاصی مثل شب یلدا کم اتفاق میفته. مطمئنم که این دعوا کم کم از ذهنت پاک میشه اما این شب یلدا رو هیچ وقت فراموش نمیکنی. امیدوارم همیشه باهم و در کنار هم شاد باشید[گل]

мs♥haPpy

[بغل]ایشآلا تـا اَبد خوشبخـت شین با هـم [ماچ]" ایشـآلا زود بیـاد دُخـی خانومـی!

فروغ

خوب من الآن دلم آب شد هانا! مي دونم خيلي سخته بعد از يه دعواي بد آشتي كردن! منم اينجوريم وقتي دعوامون ميشه خلي سخت دلم به رحم مياد در حاليكه واسه ي اون همه چي همون شب تموم ميشه و فرداش دوباره آشتيه باهام! اما همين مهربونياي بزرگشونه كه آدم رو از دلخوريهاي كوچولوش پاك ميكنه. اميدوارم هميشه شاد و خوشحال باشين!

miss.mah*mah

عشق شیرینتون همیشه پایدار عزیزکم... میتونم درک کنم که چقد بهت علاقه داره... میتونم...!

م

خوش باشید