Nu: 205

دیده بودم توی فیلما یا خونده بودم تو کتابا که کسی وقتی میخواست یه گوشه از دوست داشتنش رو نشون بده به طرفش میگفت دوس دارم سر تا پاتُ غرق بوسه کنم... از وقتی باهات اشنا شدم چندین بار اینجوری یه گوشه از عشقت رو بهم نشون دادی... شبایی که خیلی خسته بودی و از چشات خواب میبارید، شبایی که چشمات وحشی وحشی بود، چه اون شبی که به خیال خودمون واسه اخرین بار سر تا پام رو بوسیدی و با چشمای خیس از اشک اخرش گفتی کجاتُ نبوسیدم؟

بعضی وقتا از خودم میپرسم اگه تو نبودی کسی بود بتونه اینجوری عاشقی کنه با من؟ کسی میتونست اینهمه خوب باشه؟ که تحمل کنه همه بدی هامُ؟ که وقتی با خودخواهی چیزی میخوام خونسرد بگه باشه هر چی تو بخوای؟ که پیش همه از من تعریف کنه و بگه خوشحاله از داشتنه من؟ که به دوستاش بگه زن بلاس اما هیچ خونه ای بی بلا نمونه؟

چه جوری میتونم این همه خوب بودنتُ تو کلمات بگنجونم؟ چه جوری ازت تعریف کنم که کسی پوزخند نزنه و بگه اولشه؟ اخه اولش نیست.. دیگه تقریبن پنج ساله که خوبیات رومُ کم کرده. چیزه تازه ای نیست...

وقتی پیشتم همه حواست با منه. وقتی اونهمه ساعت تو نمایشگاه مبل راه میرفتیم و با ذوق و شوق واسه خونه ای که هنوز نیست مبلمان انتخاب میکردم با حوصله به اشتیاقم توجه میکردی و پا به پام اومدی. خسته بودی اما دم نزدی. غر نزدی.. وقتی رفتیم قسمت سرویس خواب بچه ها انگار که واسه اتاق بچه مون میخواستیم انتخاب کنیم میگفتی این طرف واسه پسرم اون صورتی قلب قلبی واسه دخترم. وقتی مسئول غرفه اومد گفت اتاق چند متره جفتمون خندیدیم و تو گفتی هنوز خونش نیست!!!

وقتی شب رفتیم پاتوق همیشگی مون اون بالای بالا از ماشین پیاده شدیم صدای اهنگ میومد دستاتُ دورم حلقه کردی و گفتی یادته بار اول که اوردمت اینجا چقدر گریه کردی؟ گفتی نمیخوام برم خونه؟ میخوام پیشت بمونم... نذار برم. حالا پیشمی. پیش خودم. با یه دنیا ارامش. دیدی نذاشتم بری؟

صبحی که میخواستی بری پادگان رو تختت نشستم. زانوهامُ بغل گرفتم و بغض کردم. گفتم تو بری نمیتونم بخوابم. گفتی باید عادت کنی.. وقتی بریم خونمون که نمیتونم همش پیشت باشم. لباس پوشیدی و دست منُ گرفتی رفتیم اشپزخونه صبونه بخوری. دستمُ زده بودم زیر چونم و فقط نگات میکردم. وسط لقمه گرفتنات یه لقمه کوچیک میذاشتی دهنم و میگفتی: بَه! خانمُ نیگا!! باید واسه من صبونه اماده میکردی.. چایی میذاشتی.. حالا نشستی منُ نگا میکنی؟ گفتم من ادم صُب زود بیدار شدن نیستم. بیدار نمیشم صبونه برات اماده کنم. اصن نمیخوام بری. گفتی باشه خودم اماده میکنم. واسه تو ام لقمه میگیرم. ظرفای شامم قبل رفتنم میشورم. دیگه؟؟

داره کم کم از شهرتون خوشم میاد. مثل روزای اول حس غریبی نمیکنم. خیلی از خیابونا و کوچه ها دیگه واسم اشنان. بهشون میرسیم میگم اسم این خیابون اینه و تو میگی داری کم کم یاد میگیریا!! شبای تهرانُ دوس دارم. چون دیگه از بدو بدو های روزاش خبری نیس. اروم میشه یکم! رانندگی تو شبای تهرانُ دوس دارم. هوا بهم میسازه. دیدن عقربه ای که هی جلو و جلو تر میره رو دوس دارم. هر چی تند تر تو اتوبانا میرونی بلند تر اواز میخونیم. مثل روزای دوستیمون بوسای تند و هیجانی میکنیم و من همش نگرانم این بوسای پشت فرمون کار بده دستمون...

یه حرفی هم مونده ته دلم اینم بگم... هر کی از ادم تعریف کنه ادم خوشش میاد. از قیافه. تیپ. خانومی. خونه داری. شخصیت... اما وقتی مادر شوهر از چیزی تعریف کنه ادم میره رو ابرا! مخصوصن وقتی خیلی جدی بگه من خیالم راحته نوه ام خوشگل میشه! عروسم خوشگله...

عاشق خودت و مامان و خواهر و برادرتم. این همه خوبی تو فقط واسه خاطر خودت نیس. وقتی اون مادر بچه بزرگ کنه معلومه به این خوبی میشه. دلم میخواد اگه یه روز مادر شوهر شدم بشم مثل مامان تو... واقعن دلم میخواد بشم مثلش....

/ 0 نظر / 2 بازدید