Nu: 15

 مرسی بابت نظرای قشنگی که به صورت پابلیک و یا پرایوت واسم گذاشته بودین. تا حدودی ذهنم باز شد و فهمیدم میخوام چه غلطی بکنم. همچنان مشغول کار هستم و در خماری بی اینترنتی به سر میبرم. دلم میخواد بیام یه دل سیر بنویسم.مثل روزایی که از بیکاری 3 تا پست پشت سر هم مینوشتم. امروزم میخوام برم خرید البته فک نکنین من امروز چیزی میخرم چون امروز که برم و فردا و فرداها که برم شاید چیزی چشممُ بگیره و تا هفته ی اینده چیزی بخرم. پس بهتره بگم امروز میرم پاساژ گردی نه خرید!

خواهره دوستم با رتبه ی1000 و خورده ای قبول شد! خدایی حقش بود خیلی زحمت کشید و وقت گذاشت و موهاشُ تو این راه سفید کرد.نه مثل من و خواهرش که حتی 1 ماهم درس نخوندیم!

/ 0 نظر / 4 بازدید