Nu: 117

سه روز پیش جی میلم رو که باز کردم مستقیم رفتم سراغ قسمت چت و نوشتم: "دلم برات تنگ شده خره.."

 پری شب هم توی مسنجر با خانوم یاپ به قول خودش ٢ ساعت نان استاپ!! حرف زدیم و مثل همیشه دل و رودم از حرفاش پیچید به هم و وقتی داشتیم خدافظی میکردیم اصلن یادم نبود از چی ناراحت بودم! ارشادم کرد که این کارا اخر عاقبت نداره و بهتره گندی که زدم رو خودم جمع کنم.. قرار شد قبل از خواب به هانیش زنگ بزنم.. با یاپ خدافظی کردم و قبل از دی سی شدن بهم الهام شد که "برو جی میل تُ باز کن .."  "برو جی میل تُ باز کن..!!" خلاصه به ندای درونم گوش کردم و بازش کردم..

در جواب اون جمله گهرباری که توی خط اول دیدین هانیش یه متن بلند بالا گذاشته بود که چون از اینجا خانواده رد میشه روم به دیواره که بذارمش! بعدم ما نمیتونیم دو کلوم باهم اختلاط کنیم؟ وا!!

خلاصه این چند تا جملش کافی بود که بفهمم چقدر این چند روز بی خود به خودم و اون فشار عصبی وارد کردم.. وقتی رفتم تو رختخواب منتظر اس مس شب بخیرش شدم و به محض رسیدن و خوندنش بهش زنگیدم.. حدود 2 ساعت حرف زدیم.. اونم مثل قدیم.. همونطوری با هیجان و با انگیزه..بهم گفت که واقن نمیتونه فعلن بیاد و اگه قرار باشه با این دلتنگی که داریم با هم حرفم نزنیم که دیگه هیچی!! گفت که یکم دیگه صبر کنم و اینقد ...خل بازی در نیارم! گفت که ما از این بد ترش رو هم گذروندیم و اینکه چیزی نیست و در اخر با اعتماد به نفسی که فقط توی خودش دیدم، گفت که اینقد بیتابی نکن!! میدونم خیلی دلت برام تنگ شده اما هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد!

اره دیگه عیــزان.. زن و شوور دعوا میکردن قدیما ابلهان باور میکردن حالا که که ما زن و شوور نیستیم دعوام نکردیم اما وقتی این مدلی میشیم شما اگه باور کنین بهتون انگ ابله بودن میزنما!! مواظب باشین نیشخند

پ.ن: وقتی به سرم میزنه و میگم بیا چند وقت باهم حرف نزنیم و تو هم قبول میکنی واسه اینه که میدونی دقیقن چمه! میدونی که درمونش چیه و تو همیشه بهتر از خودم من رو میشناسی.

/ 0 نظر / 2 بازدید