Nu: 140

امروز صُب (من که میگم صُب اما مامان معتقده ساعت ١٠ دیگه صُب نیس!) با یه کش و قوس همراه با عشوه نمیدونم واسه کی از خواب بیدار شدم و طبق معمول اولین حرکتم شیرجه رفتن زیر تخت واسه برداشتن گوشی و چک کردن میسد کال و اس مس ها و بعد از اون دیدن ساعت و تخمین زدن اینکه چند دیقه دیگه میتونم تو همون حال کش بیام بود. وقتی میخواستم از اون حالت رویایی دل بکنم مدام یه صدایی مثل وجدان شیر فرهاد تو گوشم زمزمه میکرد: پاشو این دو شنبه بازارو جم و جور کن!

 واسه کسی که درست از اول تیر ماه تا الان زودتر از ساعت ١٢ ظهر از خواب بیدار نشده این یه حرکت انقلابی و بس پر شور محسوب میشه. مخصوصن که به جز بیدار شدنه کله سحر، وظیفه خطیر دوشنبه بازار مرتب کنی هم بر دوش داشته باشه و وجدانی بیدار تر از وجدان شیر فرهاد.

با وجودی که تمیز کاری و مرتب کردن اتاق و این صوبتا چیزیه که در حد سالی یک بار واسه من اتفاق میفته و همون سالی یک بار هم من رو دچار خستگی مفرط و سایرین رو دچار شوک آنی میکنه این بار حس عجیب و شیرینی داشت. حس اینکه این بار وقتی اتاقت تمیز شد و دست اخر در حالی که دست چپت رو به کمر زدی و با دست راست موهای افشون شده ی روی پیشونیت رو کنار میزنی یه نیگا به دور و برت میندازی و با خودت تکرار میکنی: "عزیزم داره میاد.... عزیزم داره میاد..."

اون موقعس که دلت میخواد تموم روز در مقام یک کوزت وظیفه شناس تموم خونه رو جارو کنی و کف خونه رو دستمال بکشی و حتی از شدت جو گیری تصمیم میگیری بری دستشویی و حموم رو هم تمیز کنی که یهو به خودت میای و میگی " اه! جو گیر!!"

 بهم حق بدین که خیلی ذوق مرگ و خر کیف باشم. اخه بار اول که اومد تو اتاقم اونقد هیجان زده و مسترس بودیم که یادمون رفت قرار گذاشتیم من پشت در وایسم تا بتونه بعد از چند ماه یه بوس کوشولو بهم بده. وقتی که بزرگترا داشتن در مورد مهریه و این چیزا صُبت میکردن، من توی اتاقم داشتم با شور و حرارت گوشه گوشه اتاقم رو براش توضیح میدادم که اینجا رو ببین، اینجا همون جاست که پام خورد به پایه تخت و کبود شدم یا وقتی زنگ میزدی اینجا گوله میشدم زیر پتوم که صدام بیرون نره یا اینجا رو نیگا..  وقتی منُ میرسوندی خونه میدویم بالا از  این پنجره واست دست تکون میدادم و لبامُ غنچه میکردم و واست بوس میفرستادم و اون با خنده های پر از  شیطنت، سلیقم رو توی چیدمان اتاقم تحسین میکرد. سعی کرده بودم کادوهایی که تو این مدت ازش گرفتم رو جاهای خاصی بذارم که حتمن چشمش بهشون بیفته و بعد یهو میزد زیر خنده و میگفت:  اِ !! اینُ کی واست خریده؟!

این بار میشه دومین بار و من مسرور از این دومین بار که امیدوارم به بی نهایتمین بار برسه سرخوشانه و شیدا میچرخم و میخونم...

 "اهای فریاد.. فریاد عزیزم داره میــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد..."

 

/ 0 نظر / 2 بازدید