Nu: 248

پن شنبه که تعطیل بودم پاشدم رفتم دیار یار. خوب یه قولایی داده بود که اگه این هفته بیای میریم فلان جا و خوش میگذره و ماهی میگیریم و این صوبتا. رسیدم اومد دنبالم و با چشمایی گرد نگام میکرد. هر لحظه منتظر بودم بگه: هانـــــــــی چقد شال جدیدت بهت میاد. و من رمانتیک وار بپرم بغلش و بگم مرسی عسیسم.. اما خوب چیزی که شنیدم این بود: پس چمدونت کو؟ و من با لبهایی اویزون متذکر شدم که تا شنبه بیشتر نمیمونم و چیز زیادی لازم نبوده که بیارم. خلاصه. نشستیم و رفتیم خونه و ناهار خوردیم در جوار مادر و /خواهر همسر گلم. (خوب لازم دیدم بین مادر/ خواهر پارازیت ایجاد کنم. نمیدونین تو چه مملکتی زندگی میکنیم؟؟) اره خلاصه. یه چرتی هم زدیم و ساعت 9 شب راه افتادیم اون فلان جا که قرار بود بریم. 11 بود تقریبن که رسیدیم. ینی ما بودیم و دریاچه و تاریکی و تاریکی و تاریکی و سرما!! انگار رفته باشی قطب یهو وسط تابستون. 4 تا ماشین دیگه هم بودن و ما به امید اینکه تنها نیستیم گفتیم خیالی نیس می مونیم شبُ.

چادر بر پا کردیم و وسایل رو ریخیتم توش و در حال سگ لرز زدن شام خوردیم. یه چن تایی عکس دیگم از خودمون در حالتی که من پیچیده شده بودم زیر پتو و همسرم مثِ شیر با استین کوتاه نشسته بود گرفتیم و قصد کردیم بخوابیم. دیدیم صدایی میاد. یکی از ماشینای کناریمون که یه خونواده بودن داشتن میرفتن. نامردا نمیخواستن شب بمونن و در ترس و لرز شبونه ما شریک باشن. من هی متذکر میشدم که عزیزم اگه اون یکی خونواده هم رفتن پا میشیم جم میکنیم میریم. من اینجا بمون نیستم. یه موقه صُب پامیشم میبینم یه پا و یه گوش ندارم تو هم کلن نیستی!!

گفتیم یکم دیگه بیدار بمونیم. حیفه اینهمه راه اومدیم زرت بگیریم بخوابیم! قلیون چاقیدیم و بسی حال داد وسط اون سرما و تاریکی قلیون هلو کشیدن و لرزیدن. بعدشم دو تا چایی نیمه سرد خوردیم و لالا. حالا دقیقن لالا هم نه ولی خوب بلخره دیگه!! 

ینی عاشق برنامه ریزی هامونم. ساعت گذاشتیم 5 بیدار شیم از طلوع عکس بگیریم. حالا کی داشتیم میخوابیدیم؟ 2.5 

صب یه غلطی زدم و ناگهان دیدم چقد هوا روشنه! هر جور حساب کردم دیدم 5 صُب نمیتونه اینقد روشن باشه!! همونجوری یهویی نشستم. اینقد هیجانی بیدار شدم که همسر بیچاره ترسید و گفت چی شده؟؟؟! گفتم طلوع کرده تموم شدهگریه

گفت 2 بار ساعت زنگ زد. دو بارم من صدات زدم. اما خیلی خسته بودی انگار!!  ساعت 6 و خورده ای بود که دیگه پاشدیم. جالب بود که وقتی بیدار شدیم دور و برمون پر از ماشین بود. خیلی ها دم صُب اومده بودن. اول همسر رفت که دسشویی پیدا کنه و اب بیاره من صورتمُ بشورم و بعد باهم بریم نون بخریم. مرد خوانواده به این میگنانیشخند

خواستیم صبونه بخوریم دیدیم چایی نداریم. فلاکس نمیدونم چجوری خالی شده بود! فقط به اندازه همون دوتا چایی دیشب توش بود. ناراحت هیچ کدوم از مغازه هام آب جوش نداشتن. با سختی و غر زدنای من که (من اگه صُب چای نخورم میمیرم) بلخره مثلن صبونه خوردیم و خوب من نمُردم!!  

بعد چادر و بند و بساطُ جم کردیم رفتیم پایین دریاچه پهن کردیم و مرد خانواده بساط ماهیگیریش رو راه انداخت. منم در نقش یه زن زندگانی نشستم و شورو کردم به ارایش و پیرایش..نیشخند

تا ظهر نتونستیم ماهی بگیریم و از گرما بخار شدیم و این وسطا با یه خونواده نصف اصفهانی نصف تهرانی هم اشنا شدیم و تخمه و چیپس و پفک خوردیم و غصه خوردیم که ناهار ماهی کبابی نداریم که دوستای مرد خانواده زنگ زدن گفتن نبینیم بی ماهی مونده باشی مــَـــــــرد!! ما داریم میایم!! عاشقشونم که خودشونُ دعوت میکنن!! پس فردام همینجوری میخوان بیان خونمون. یهونی و بی مقدمه. خودشون گفتن البتهخنثی

وقتی اومدن یه چیزایی هم خریده بودن و دیگه چون ظهر بود گفتیم اشکال نداره کالباس میخوریم ظهر. تا من بساط ناهار اماده میکردم رفتن چندتایی تور انداختن توی اب تا بعد از ناهار باز ادامه بدن به ماهی گیری. عصر که دیگه میخواستیم برگردیم 25 تا ماهی گرفته بودن و بسیاااااااار خوجحال بودن. و مدام میگفتن اینجا با قلاب نمیشه ماهی گرفت فقط تور جواب میده. و همسر گلم هی میگفت اره بابا اگه نه که من صُب 200 تایی گرفته بودم! قلب

بعد جالب بود صُب دو نفر 200 متر بالاتر قلاب و تور مینداختن و هر بار یه بُرد زیادی میرفت تور و قلابشون. من هی میگفتم آآآآ ببین چقد دور میندازن اینا! ینی اصن متوجه نبودم چه حسی رو در همسرم برمی انگیختم با این حرف به ظاهر ساده! که دیدم وقتی کار طعمه زدنش تموم شد و میخواست قلاب بندازه گفت حالا ببین من چقد میندازمعینک

وقتی پرت کرد دیدم خدایی خیلی بیشتر از اونا رفت قلابش. از تو چادر داد زدم واااااای من بهت افتخار میکنم عزیــــــــزم.. (ایکون ذوق مرگی نداره؟ فک کنم این بشهخیال باطل یا اینخوشمزه) بعد دیگه هر بار قلاب مینداخت من متذکر میشدم که من همچنان دارم افتخار میکنم. دیگه اون اخرا فقط میگفتم همچنان و بوس میفرستادم واسش. 

عصر که 25 تا ماهی داشتیم من هی میگفتم من باید اینجا ماهی کباب بخورم. هی دوستش میگفت دیر میشه برو خونه کباب کن! بعد اون یکی گفت بابا خوب شاید قولداده بهش. گفتم دقیقن. قول داده خوبگریه گفتن باشه. 4 تاشُ کباب میکنیم. داشتیم هندونه میخوردیم که بعد بریم سراغ ماهی ها که یهو طوفان شد!!! کل چادر و بند و بساط همه رفت رو هوا!!! اسمون سیاااااه. اصن یه وضی! 

دیگه تن تن جم کردیم و نشستیم تو ماشین و فرار! تو راه یه جا واستادیم پسرا ساندویچ زدن و من گفتم بابا دیشب و امروز کالباس خوردیم دیگه گنجایش ندارم!! 

حدودای 10.5 هم رسیدیم دیگه خونه. فقط به خاطر ترافیک مزخرف کرج. 

این اولین سفر دو نفره ما با ماشین خودمون بود. که شب رو هم توی چادر خوابیدیم و کلی کیف کردیم. تجربه فوق العاده ای بود اون شب. 

خیلی خوشحالم که اخر هفته خوبی داشتم و اول هفته خیلی خیلی خیلی بهتری. چرا؟ چون در کمال ناباوری صُب شنبه یه نامه اومد دم خونه و وقتی من و مامی همسر دیدیمش کلی خوشحال شدیم و جیغ زدیم!! 

اخه هنوز 1 هفته از سربازی همسری مونده.. نامه ای که اومد کارت پایان خدمتش بود!!!

باورم نمیشه 19 ماهِ پر از سختی و عذاب و کابوس بلخره تموم شد. بلخره. و ما تازه از این هفته به زندگی عادی برمیگردیم. خدایا!! این فقط یه عدد نیست. 19 مااااااااااااه ...

خداجونم مرسی که 3 روز تکرار نشدنی برام رقم زدی. خیلی حس خوبی بود که من قبل از خودش کارت پایانیش رو دیدم. اخه وقتی کارت اومد اون پادگان بودنیشخند

وای. ینی حالا ما میتونیم مث بقیه زندگی عادی داشته باشیم. بدون نگرانی و غر زدن و سختی های مزخرف این دوران.

اینقد خوشحالم میخوام همتون رو ببوسم.ماچ

اون خبر خوبه که منتظرش بودیم البته هنوز خبری ازش نیس!! واسه اون خبر خوبه برام انرجی مثبت بفرستین. 

/ 8 نظر / 3 بازدید
لیلی

خیلییییییییی باحال بووووود... دختر امیدوارم همیشه خوش باشی[لبخند]

miss seven

معلوم هست تو کجا بودی دختر ؟ اون روز زنگیدم یه ادرس اورجانسی میخواستم دقیقا به شونصدو شصت نفر زنگیدم تا تونستم بفهمم! میگم عجب عکسایی گرفتیاااااا کیفیتش منو کشت ! و مبارکا باشه دختر بالاخره تموم شد :)

----

آخی.. چه دلم تنگ شده بود [لبخند] ایشالله همیـــــــــــــشه به شادی [ماچ]

No One

از ته دل خوشحالم برات .. خدا رو شكر عزيزم ! [بغل] ايشالا زندگيت هميشه پر از هيجان و انرژى مثبت باشه هانا جونم .. [قلب]

نیــــنا

هـــــــــــــــــوراااااااااااااا لی لی یلی لیییییییییییی[هورا][هورا][هورا][هورا] الان من بیشتر از تو خوشحالم که کارت پایان خدمت اومده[نیشخند] آخه کلی تو رو خوجحال کرده[هورا][قلب] کلی ام عسکات خوجملانسی بود[ماچ]

فروغ

واي خدا رو شكر بالأخره تموم شد! راحت شدين! راستي اين عكسا رو با همون دوربين بنفشه گرفتي؟ كيفيتشون تو حلقم!!!!!!! خوشحالم بران هاني جون، ما رو هم دعا كن دختر! [لبخند]

مرجان

وای هانا ÷ستت خیلی انرجی بود عزیزززم.. امیدوارم زودتر اون 1 چیره دیگه هه ام که می خوای درست شه.. من تو رو آینده ی خودم میبینم[چشمک]

فرناز

سلام. خوفی؟ تعریف که میکردی ادم یاد فیلم خارجیا می افتاد. شب که شد و خوابیدید هر لحظه منتظر یه اتفاقی چیزی بودم. البته نه از نوع بدشا... خیلی خوش گذشته بهتون[قلب] خوش باشین همیشه. تبریک میگم بابت کارت پایان خدمت.[چشمک]