Nu: 49

٢١ ســـــــــال خانه نشین.

 و از امروز تا همیشه یک خاطره ..

 تا وقتی همین آش باشد و همین کاسه او را سردسته ی فتنه میخوانند.

کسی که روزی قرار بود این مملکت تحت ر.هبریش باشد!

/ 0 نظر / 4 بازدید