یه زندگی بنفــــش

فانتزی بنفش سابق!

Nu: 254

[ پنجشنبه ٢ آذر ۱۳٩۱ ] [ ۳:٢٦ ‎ب.ظ ] [ هانا ] [ نظرات () ]


Nu: 250

[ یکشنبه ۱٦ مهر ۱۳٩۱ ] [ ٢:٤٠ ‎ب.ظ ] [ هانا ] [ نظرات () ]


Nu: 248

[ یکشنبه ٤ تیر ۱۳٩۱ ] [ ٥:٢٥ ‎ب.ظ ] [ هانا ] [ نظرات () ]


Nu: 246

[ چهارشنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩۱ ] [ ۱٢:٠٢ ‎ق.ظ ] [ هانا ] [ نظرات () ]


Nu: 244

[ سه‌شنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩۱ ] [ ۱٠:٤۳ ‎ق.ظ ] [ هانا ] [ نظرات () ]


Nu: 234

[ یکشنبه ۱۱ دی ۱۳٩٠ ] [ ٧:۳۳ ‎ب.ظ ] [ هانا ] [ نظرات () ]


Nu: 233

[ جمعه ٢ دی ۱۳٩٠ ] [ ٩:٢۱ ‎ب.ظ ] [ هانا ] [ نظرات () ]


Nu: 226

[ یکشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٠ ] [ ۱٢:٠٤ ‎ب.ظ ] [ هانا ] [ نظرات () ]


Nu: 221

[ دوشنبه ۱۱ مهر ۱۳٩٠ ] [ ٩:٥۳ ‎ب.ظ ] [ هانا ] [ نظرات () ]


Nu: 220

[ جمعه ۱ مهر ۱۳٩٠ ] [ ٤:٤۱ ‎ب.ظ ] [ هانا ] [ نظرات () ]


Nu: 210

[ دوشنبه ٢٠ تیر ۱۳٩٠ ] [ ۱:٢٢ ‎ب.ظ ] [ هانا ] [ نظرات () ]


Nu: 204

[ چهارشنبه ۱ تیر ۱۳٩٠ ] [ ۱۱:٥٩ ‎ق.ظ ] [ هانا ] [ نظرات () ]


Nu: 203

[ پنجشنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩٠ ] [ ٩:٤٥ ‎ب.ظ ] [ هانا ] [ نظرات () ]


Nu: 198

[ سه‌شنبه ۳ خرداد ۱۳٩٠ ] [ ۱٢:۳۱ ‎ق.ظ ] [ هانا ] [ نظرات () ]


Nu: 197

[ سه‌شنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٠ ] [ ۱۱:٠٠ ‎ق.ظ ] [ هانا ] [ نظرات () ]


Nu: 196

[ چهارشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٠ ] [ ٥:۳٠ ‎ب.ظ ] [ هانا ] [ نظرات () ]


Nu: 188

[ سه‌شنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩٠ ] [ ٥:٥٥ ‎ب.ظ ] [ هانا ] [ نظرات () ]


Nu: 187

[ شنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٩ ] [ ٩:٥۸ ‎ب.ظ ] [ هانا ] [ نظرات () ]


Nu: 180

[ چهارشنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸٩ ] [ ۱٠:٥٢ ‎ب.ظ ] [ هانا ] [ نظرات () ]


Nu: 174

[ دوشنبه ٢٧ دی ۱۳۸٩ ] [ ٧:٥٩ ‎ب.ظ ] [ هانا ] [ نظرات () ]


Nu: 166

[ سه‌شنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٩ ] [ ۱٢:۱٤ ‎ب.ظ ] [ هانا ] [ نظرات () ]


Nu: 143

[ یکشنبه ٢ آبان ۱۳۸٩ ] [ ٦:٤۱ ‎ق.ظ ] [ هانا ] [ نظرات () ]


Nu: 104

[ سه‌شنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸۸ ] [ ۳:٢٧ ‎ب.ظ ] [ هانا ] [ نظرات () ]


Nu: 81

[ پنجشنبه ۱٥ بهمن ۱۳۸۸ ] [ ۱۱:۱٢ ‎ق.ظ ] [ هانا ] [ نظرات () ]


Nu: 60

[ جمعه ۱۱ دی ۱۳۸۸ ] [ ۱٠:٠٦ ‎ب.ظ ] [ هانا ] [ نظرات () ]


Nu: 59

[ پنجشنبه ۱٠ دی ۱۳۸۸ ] [ ٥:٤٤ ‎ب.ظ ] [ هانا ] [ نظرات () ]


Nu: 42

[ یکشنبه ۱٥ آذر ۱۳۸۸ ] [ ٤:۱٧ ‎ب.ظ ] [ هانا ] [ نظرات () ]


Nu: 35

ارزوی من این است که دو روز رویایی در کنار تو باشم...

میریم که داشته باشیم دو روز رویایی در کناره اقاهه!

[ پنجشنبه ٥ آذر ۱۳۸۸ ] [ ۱۱:٥٤ ‎ق.ظ ] [ هانا ] [ نظرات () ]


Nu: 31

 

                                     

 

                                            پر کشید..

 

[ سه‌شنبه ٢٦ آبان ۱۳۸۸ ] [ ٩:٤٧ ‎ب.ظ ] [ هانا ] [ نظرات () ]


Nu: 19

 اهم اهم سلام..

اول از همه بگم که دلم واسه اینجا نوشتن تنگ شده بود بعدم اینکه سالگرد اشنایی ما هم اومدو رفت و اب از اب تکون نخورد! ٧ مهر امسال واسه ما روز خیلی قشنگی بود. همه چیز خوب بود خیلی بهتر از اونکه انتظارشُ داشتم. اقایی مهربونم یه روز فراموش نشدنی دیگه برام ساخت. با یه عالمه خاطره خوب و قشنگ و عچقولی...

١٢٣ عدد عکس انداختیم و خودمونم به این نیجه رسیدیم که دچار خود شیفتگیه مزمن شدیم! اما مگه چند تا ٧ مهر داریم؟؟ هوم؟؟

بله دیگه اینجوریا شد که ما قدم به چهارمین سال باهم بودن گذاشتیم و ..

چون از اینجا اشنا رد میشه از ذکر جزییات معذورم.

[ سه‌شنبه ٧ مهر ۱۳۸۸ ] [ ۱:۳٧ ‎ق.ظ ] [ هانا ] [ نظرات () ]